Välkommen till

Migrän- och Huvudvärksföreningen
i Västra Götalands län

– en länsförening inom Huvudvärksförbundet.

Syftet med vår verksamhet är:

 • att stödja personer med migrän och annan svår huvudvärk.
 • att genom ökad kunskap om migrän i samhället, förbättra livskvalitén för personer med migrän och annan svår huvudvärk.
 • Att informera och påverka sjukvårdsansvariga politiker och beslutsfattare om vikten av en god migränsjukvård.
 • Att följa och stödja forskningen om migrän och annan svår huvudvärk.

VÅRA UTGIVNA BÖCKER

Huvudvärk och Migrän hos Barn och Unga

Till medlemmar och ej medlemmar, som är intresserade av läsa och lära om hur man på ett bra sätt hjälper barn och unga att hantera sina huvudvärksbesvär.

Nu kan ni kostnadsfritt beställa 1 exemplar av boken ”HUVUDVÄRK OCH MIGRÄN HOS BARN OCH UNGA”

Boken är författad av Emma Varkey, Med. dr, leg. fysioterapeut, specialist smärta och smärtrehabilitering.

Boken är utgiven i april 2022.

Migrän – Diagnostik och Behandling

Till alla, medlemmmar och ej medlemmar, som är intresserade av att läsa och lära om migrän.

Nu kan ni kostnadsfritt beställa 1 exemplar av faktaboken ”MIGRÄN – DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING”.

Boken är författad av Carl Dahlöf, Leg. läkare och professor.

Boken är utgiven i augusti 2016.

Aktuellt

Migrän, Hortons huvudvärk & andra typer av svår huvudvärk

Migrän- och Huvudvärksföreningen i Västra Götalands län uppmärksammar migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk.

Här nedan kan du läsa mer om dessa sjukdomstillstånd.

Migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom som ger attacker av intensiv huvudvärk som kan pågå i flera dygn. Värken kan förvärras av rörelse och normal fysisk aktivitet. Över en miljon människor i Sverige är drabbade av denna svåra funktionsnedsättande sjukdom.

Symtom

Migrän kännetecknas av en kraftig, ofta ensidig, pulserande huvudvärk som kommer i attacker. Huvud­värken förvärras av fysisk aktivitet. Dessutom är huvudvärken ofta förenad med:

 • Illamående 
 • Kräkningar 
 • Känslighet för ljud, ljus och lukter 
 • I vissa fall även halvsidig domning i armar och ben

Källa: Huvudvärksförbundet

Migrän hos barn

Smärtan är oftare dubbelsidig hos barn, jämfört med den typiska ensidiga ”vuxna” migränen och i regel har barn kortare anfall än vuxna. Illamående och kräkningar är vanligare hos barn, speciellt hos förskolebarn.

När själva huvudvärken har släppt kan en känna sig lättirriterad, trött och slut upp till ett par dygn efteråt. Många har omväxlande spänningshuvudvärk och migrän. 

Ett migränanfall kan komma ganska plötsligt, men ibland får en förkänningar. Det kan till exempel vara koncentrationssvårigheter, trötthet, hyperaktivitet, svängningar i humöret, matsug eller minskad aptit. Det är ovanligt att barn har aurasymtom, men det förekommer och kan yttra sig som synpåverkan, känselrubbningar i ena kroppshalvan och talrubbningar. 

Källa: Huvudvärksförbundet

Hortons huvudvärk

Hortons huvudvärk, Cluster Headache, har fått sitt namn av den amerikanske läkaren Bayard Taylor Horton som forskade om sjukdomen och skrev om den för första gången 1939. Typiskt för Hortons huvudvärk är att den uppträder i perioder varvat med huvudvärksfria perioder.

Det är en mycket plågsam sjukdom. Smärtan vid Hortons huvudvärk är ofta så intensiv att det är svårt att ligga ner utan man är uppe och går rastlöst omkring. Ibland slår Hortondrabbade sig själv i huvudet eller dunkar huvudet i väggen.

Symtom

En attack börjar med kraftig smärta i, bakom eller omkring ena ögat. Smärtan kan också sprida sig till tinningen, käken, näsan, hakan eller tänderna. Värken är mycket intensiv, den återkommer alltid på samma ställe och känns som om ögat pressas ut bakifrån eller att en kniv vrids om i ögat.

Under attackerna förekommer ett eller flera av följande symtom: 

 • Ögonrodnad 
 • Tårflöde 
 • Nästäppa 
 • Näsdropp 
 • Svettning i panna och ansikte 
 • Ögonlockssvullnad 
 • Hängande ögonlock
 • Förminskad pupill 

Alla dessa symtom uppträder på samma sida som smärtan. 

Hortons huvudvärk är strikt ensidig och kommer på samma sida om och om igen under samma anfallsperiod. Det är ovanligt med illamående och kräkningar.

Källa: Huvudvärksförbundet

Andra typer av svår huvudvärk

Spänningshuvudvärk

Den vanligaste orsaken till huvudvärk i vår del av världen är att man spänner sig, ofta utan att man vet om det. Man brukar tala om spänningshuvudvärk.

Nästan nio av tio kvinnor och två tredjedelar av männen har denna typ av huvudvärk någon gång. Huvudvärks­typen är vanlig även bland barn och ungdomar.

Källa: Huvudvärksförbundet

Arnold Chiari

Arnold Chiari är en beteckning på en medfödd missbildning. Vid den vanligaste formen kan nedre delarna av lillhjärnan (lillhjärnstonsillerna) glida ned genom skallbasens största öppning. Genom denna öppning ska i normala fall enbart ryggmärgen gå. 

Om lillhjärnstonsillerna glider ned minskas utrymmet och den vätska (cerebrospinalvätska) som omger hjärnan, lillhjärnan och ryggmärgen kan då hämmas i sin cirkulation. Tillståndet kan leda till ökat tryck inne i skallen vilket kan ge återkommande huvudvärksattacker och ibland även andra symtom som illamående, omtöckning, yrsel och ibland även koordinationsstörningar och förlamningar i armar och ben.

Källa: Huvudvärksförbundet