MIGRÄNFÖRELÄSNINGEN 2014!

Den 9 september bjöd vi i Migränföreningen i Västra Götalands län in våra medlemmar och allmänheten till en migränföreläsning av högsta rang i Göteborg.

Vi hade nöjet att ännu en gång få lyssna till professor Carl Dahlöf leg. läk. och initiativtagare till den tidigare specialistmottagningen för migränpatienter, Migränklinik - Göteborg.

Sjukvårdsansvariga i Västra Götalandsregionen har tyvärr valt att inte ge den unika och eftersökta kliniken förutsättningar att fortsätta verksamheten.

Professor Carl Dahlöf är numera verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt vid den privata SDS - kliniken i Göteborg.

220 personer tog tillfället i akt att under två timmar få ta del av den eminenta migränkunskap som professor Carl Dahlöf besitter.

Carl Dahlöf ägnade den första delen av föreläsningen åt att ingående och på ett lättförståeligt sätt förklara migränsjukdomens förlopp och mekanismer.

Vi fick förklaringar till de fenomen som är förknippade med ett migränanfall.

Vi fick också en ingående inblick i migränsjukdomens förekomst bland kvinnor och män samt i olika åldersgrupper.

I pausen med förfriskningar tog deltagarna för sig av föreningens informationsmaterial. Vi tillhandahöll även Hjärnfondens folder, med möjlighet att stödja migränforskningen.

Under föreläsningens andra del beskrev Carl Dahlöf hur migrän bör behandlas och vilka mediciner som kan komma ifråga.

Vi fick förklaringar till varför vissa beredningsformer ofta inte har önskad effekt.

Carl Dahlöf gick igenom hela spektrat av mediciner, anfallskuperande, förebyggande och även ett flertal nyare behandlingsmetoder som kan användas när ingen bättring sker med beprövade mediciner.

Vikten av goda vanor med mat, sömn och motion poängterades också.

Alternativa behandlingsmetoder benämndes som ofarliga, men med utan bevisad effekt på migrän. Enligt en del studier kan dock akupunktur ha en viss effekt.

Inom den pågående migränforskningen finns lovande tecken på att nya typer av migränbehandlingar kan bli aktuella om några år.

Föreläsningen avslutades med att Carl Dahlöf besvarade publikens alla frågor.

Vi är många som inte har förmånen att ha en sådan kunnig doktor att anlita, men under denna kväll fick vi en hel del uppslag till behandlingsmöjligheter som vi kan efterfråga hos till exempel primärvårdens läkare.

Från Migränföreningen i Västra Götalands län riktar vi ett stort och varmt tack till professor Carl Dahlöf.

Ett varmt tack också till Handelshögskolans tekniska support samt till restaurang "Handelsrättens" utmärkta pausförfriskningar.

Och till sist, tack kära publik!

Styrelsen för Migränföreningen i Västra Götalands län

genom Gunnel Mikaelsson