Januari 2022  

 

Nyheter:

Vi har kompletterat vårt namn och heter nu:

Migrän- och Huvudvärksföreningen i Västra Götalands län

Föreningens organisationsnummer och alla övriga kontaktuppgifter är desamma som tidigare.

Vi ändrar inte våra e-postadresser eller telefonnummer.

Vanlig post kommer fram även på gamla namnet eftersom vi har c/o-adress.

Vi är som tidigare en länsförening inom Huvudvärksförbundet och vårt fokus är, Migrän, Hortons huvudvärk samt annan svår huvudvärk.

 

VG-region är nu igång med att på flera sätt förbättra migränsjukvården i länet.

Detta välkomnar vi varmt och gläds åt att vi får möjlighet att bidra med patienternas perspektiv.

 

Kontakt:

Medlem eller ej medlem, du är lika välkommen att ringa eller maila till oss om du vill diskutera omkring migrän.

Vår telefonlinje 0702-31 77 14 är öppen alla dagar.

Vi besvarar e-postfrågor alla dagar.

E-post: migran.goteborg@hotmail.com eller vastragotaland@huvudvarksforbundet.se

Beträffande medicinska frågor, vänligen kontakta sjukvården.

 

Vår verksamhet:

Det råder fortfarande en hel del osäkerhet angående smittoläget så vi avvaktar med att planera föreläsning och annan verksamhet med personliga möten. 

Styrelsemöten sker digitalt.

Under tiden fortsätter vi att på begäran sända ut Carl Dahlöfs faktabok om migrän.

I början av 2022 ser vi fram emot att kunna presentera vår nya bok som vi bett Emma Varkey att skriva.

I den får man god vägledning i hur man på bästa sätt hjälper barn och unga med migrän och huvudvärk att hantera och minska sina besvär.

Vi som har haft möjlighet att redan läsa den i samband med lay-out, kan konstatera att bokens innehåll talar även till oss vuxna som besväras av migrän och huvudvärk.

Annons kommer här så snart den är klar.

Vi kommer att sända ett exemplar till alla våra medlemmar i Västra Götalands län.

I övrigt kommer vi att tillämpa det utskicksförfarande som gäller för Carl Dahlöfs faktabok om migrän.

Se nedan på denna sida.

God fortsättning på nya året önskar

Styrelsen

 

Arnold Chiarisjukdomen:

Har du frågor om Arnold Chiarisjukdomen är du välkommen att kontakta:

Arnold Chiariföreningen i Sverige

chiari@huvudvarksforbundet.se 

 

Hortons huvudvärk:

-  Folder om Hortons huvudvärk.

Se vidare under fliken "Aktuellt".

 


MIGRÄNBOKEN

Till alla, medlemmmar och ej medlemmar, som är intresserade av att läsa och lära om migrän.

VÄLKOMMEN att kostnadsfritt beställa 1 exemplar av faktaboken, utgiven i augusti 2016:

"MIGRÄN - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING"

Författad av Carl Dahlöf Leg. läkare och professor

 

Beställningar av 1 exemplar:

Per mail:

migran.goteborg@hotmail.com eller

vastragotaland@huvudvarksforbundet.se   

Per post:

Migrän- och Huvudvärksföreningen i Västra Götalands län

c/o Gunnel Mikaelsson

Ekebacksvägen 27

429 35 Kullavik

 

Vill Du beställa fler än 1 exemplar, vänligen se nedan om beställningar.

 

OM BESTÄLLNINGAR:

Sjukvårds- och utbildningsenheter kan kostnadsfritt beställa upp till 10 exemplar.

Ange önskat antal vid beställningen.

 

Privatpersoner, Huvudvärksförbundet och dess läns- och lokalföreningar kan beställa upp till 10 exemplar mot förskottsinbetalning av portokostnaden till:

Migrän- och Huvudvärksföreningen i Västra Götalands län

Postgironummer 21 26 25-8

 

1 bok utan kostnad

2 - 5 böcker = Aktuell portokostnad

6 - 10 böcker = Aktuell portokostnad

Ange önskat antal vid beställningen.

Ovanstående priser avser portokostnader för utskick och gäller tills vidare.

OBSERVERA! Boken får inte säljas, endast ges bort.

 

BESTÄLLNING PER POST:

Migrän- och Huvudvärksföreningen i Västra Götalands län

c/o Gunnel Mikaelsson

Ekebacksvägen 27

429 35 Kullavik

 

Om oss

Migrän- och Huvudvärksföreningen i Västra Götalands län uppmärksammar migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk.

Migrän- och Huvudvärksföreningen i Västra Götalands län är i sin verksamhet religiöst och partipolitiskt obunden.

1992 startade vi under namnet Migränföreningen i Göteborgs och Bohuslän.

1998 ombildade vi länsföreningen så att den kom att omfatta det då nybildade storlänet Västra Götalands län.

Sedan 2000 är länsföreningen medlemsförening i Funktionsrätt Västra Götaland f.d. HSO Västra Götaland.

Länsföreningens ekonomi består av organisationsstöd från Västra Götalandsregionen och del av medlemsintäkterna i vårt län.

Samtliga intäkter används till utåtriktad verksamhet i form av seriös informationsspridning om migrän och annan svår huvudvärk. 

Vi riktar oss till personer med migrän, utbildningsenheter samt till berörda myndigheter.

Våra aktiviteter och föreläsningar har fri entré och är öppna för allmänheten.

Länsföreningen sköts av styrelsens ledamöter och har auktoriserad revisor.

Allt arbete i länsföreningen sker på ideell bas.

Länsföreningen sänder, efter årsmötesbeslut, årligen ett bidrag till Hjärnfondens migränforskningskonto. 

Ordförande och kontaktperson är:

Gunnel Mikaelsson

mobil 0702-31 77 14

e-post migran.goteborg@hotmail.com

 

Vi välkomnar dig som önskar stödja vår verksamhet med ett medlemskap i Huvudvärksförbundet, du blir då automatiskt medlem i Migrän- och Huvudvärksföreningen i Västra Götalands län.

Årsavgiften är 220 kronor och ger dig medlemstidningen Huvudjournalen fyra gånger per år.

Familjemedlem på samma adress betalar 50 kronor.

Du som inte fyllt 30 år betalar 100 kronor per år.

Genom medlemskapet stödjer du också Hjärnfondens migränforskning.

För att bli medlem:

På hemsidan http://www.huvudvarksforbundet.se  kan du klicka på "Medlemskap" eller kontakta kansliet på telefon 08-120 797 60 alternativt via e-post kansliet@huvudvarksforbundet.se  .

  

Foldern HUVUDVÄRK? kan beställas från:

Migrän- och Huvudvärksföreningen i Västra Götalands län

Gunnel Mikaelsson

mobiltelefon nr. 0702-31 77 14

e-post migran.goteborg@hotmail.com

Foldern HUVUDVÄRK? kan också laddas ner från www.huvudvarksforbundet.se  under rubriken UNGDOMSHÄFTE