MIGRÄNBOKEN

författad av professor Carl G H Dahlöf

finns att beställa från Migränföreningen i Västra Götalands län.

Vi tillämpar samma utskicksrutiner nu under 2019 som tidigare, så länge upplagan räcker. 

Vänligen se längre ner på denna sida för mer detaljer om antal m.m.

E-post:  migran.goteborg@hotmail.com

Tel: 0702-31 77 14

Medlem eller ej medlem? Du är lika välkommen att beställa!

Hälsar styrelsen för Migränföreningen

 

Arnold Chiarisjukdomen:

Informationsträff i Göteborg hösten 2019

Se under fliken "Kalender"

 

Folder om Hortons huvudvärk:

Se under fliken "Aktuellt".

 

Rapport från:

SKOLSKÖTERSKORNAS KONGRESS

27-28/4 2017 på Svenska Mässan i Göteborg

Vi har nu från Migränföreningen i Västra Götalands län kunnat erbjuda "Migränboken" av Carl Dahlöf till landets samtliga skolsköterskor som varit på kongress i Göteborg.

Till vår glädje var intresset för "Migränboken" mycket stort och vi delade ut strax över 1000 böcker.

Mötet med en så engagerad yrkesgrupp var mycket givande för oss i föreningen.

 


MIGRÄNBOKEN

Till alla, medlemmmar och ej medlemmar, som är intresserade av att läsa och lära om migrän.

VÄLKOMMEN att kostnadsfritt beställa 1 exemplar av faktaboken, utgiven i augusti 2016:

"MIGRÄN - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING"

Författad av Carl Dahlöf Leg. läkare och professor

 

Beställningar av 1 exemplar:

Per mail:

migran.goteborg@hotmail.com

 

Per post:

Migränföreningen i Västra Götalands län

c/o Gunnel Mikaelsson

Ekebacksvägen 27

429 35 Kullavik

 

Vill Du beställa fler än 1 exemplar, vänligen se nedan om beställningar.

 

OM BESTÄLLNINGAR:

Sjukvårds- och utbildningsenheter kan kostnadsfritt beställa upp till 10 exemplar.

Ange önskat antal vid beställningen.

 

Privatpersoner, Huvudvärksförbundet och dess läns- och lokalföreningar kan beställa upp till 10 exemplar mot förskottsinbetalning av portokostnaden till:

Migränföreningen i Västra Götalands län

Postgironummer 21 26 25-8

 

1 bok utan kostnad

2 - 5 böcker = 45 kronor

6 - 10 böcker = 70 kronor

Ange önskat antal vid beställningen.

Ovanstående priser avser portokostnader för utskick och gäller tills vidare.

OBSERVERA! Boken får inte säljas, endast ges bort.

 

BESTÄLLNING PER POST:

Migränföreningen i Västra Götalands län

c/o Gunnel Mikaelsson

Ekebacksvägen 27

429 35 Kullavik

 

BESTÄLLNING PER MAIL:

migran.goteborg@hotmail.com

 


 

Namnbyte 

Svenska Migränförbundet, vår riksorganisation, har bytt namn till Huvudvärksförbundet.

Migränföreningen i Västra Götalands län behåller sitt namn och övriga kontaktuppgifter.

Vårt fokus är: Migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk.

 

 

Om oss

Migränföreningen i Västra Götalands län uppmärksammar migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk.

Migränföreningen i Västra Götalands län är i sin verksamhet religiöst och partipolitiskt obunden.

1992 startade vi under namnet Migränföreningen i Göteborgs och Bohuslän.

1998 ombildade vi länsföreningen så att den kom att omfatta det då nybildade storlänet Västra Götalands län.

Sedan 2000 är länsföreningen medlemsförening i Funktionsrätt Västra Götaland f.d. HSO Västra Götaland.

Länsföreningens ekonomi består av organisationsstöd från Västra Götalandsregionen och del av medlemsintäkterna i vårt län.

Samtliga intäkter används till utåtriktad verksamhet i form av seriös informationsspridning om migrän och annan svår huvudvärk. 

Vi riktar oss till personer med migrän, utbildningsenheter samt till berörda myndigheter.

Våra aktiviteter och föreläsningar har fri entré och är öppna för allmänheten.

Länsföreningen sköts av styrelsens ledamöter och har auktoriserad revisor.

Allt arbete i länsföreningen sker på ideell bas.

Länsföreningen sänder, efter årsmötesbeslut, årligen ett bidrag till Hjärnfondens migränforskningskonto. 

Ordförande och kontaktperson är:

Gunnel Mikaelsson

tel 031-93 27 75

mobil 0702-31 77 14

e-post migran.goteborg@hotmail.com

 

Vi välkomnar dig som önskar stödja vår verksamhet med ett medlemskap i Huvudvärksförbundet, du blir då automatiskt medlem i Migränföreningen i Västra Götalands län.

Årsavgiften är 220 kronor och ger dig medlemstidningen Huvudjournalen fyra gånger per år.

Familjemedlem på samma adress betalar 50 kronor.

Du som inte fyllt 30 år betalar 100 kronor per år.

Genom medlemskapet stödjer du också Hjärnfondens migränforskning.

För att bli medlem:

På hemsidan http://www.huvudvarksforbundet.se  kan du klicka på "Medlemskap" eller kontakta kansliet på telefon 08-120 797 60 alternativt via e-post kansliet@huvudvarksforbundet.se  .

  

Foldern HUVUDVÄRK? kan beställas från:

Migränföreningen i Västra Götalands län

Gunnel Mikaelsson

tel. nr. 031-93 27 75 eller mobil 0702-31 77 14

e-post migran.goteborg@hotmail.com

Foldern HUVUDVÄRK? kan också laddas ner från www.huvudvarksforbundet.se  under rubriken UNGDOMSHÄFTE