September 2021

 

SENASTE NYTT!

Till vår glädje nåddes vi den 25/8 2021 av nyheten att Västra Götalandsregionen idag har beslutat att satsa på en utvidgad vård för personer med migrän. Även mindre vanliga, men svåra huvudvärkssjukdomar kommer att få utvidgad vård.

Vi återkommer här när vi vet mer.

Hälsar

Migränföreningens styrelse

 

Medlem eller ej medlem, du är lika välkommen att ringa eller maila till oss om du vill diskutera omkring migrän.

Vår telefonlinje 0702-31 77 14 är öppen alla dagar hela sommaren.

Vi besvarar e-postfrågor alla dagar hela sommaren.

E-post: migran.goteborg@hotmail.com eller vastragotaland@huvudvarksforbundet.se

Beträffande medicinska frågor vänligen kontakta sjukvården.

 

Vår verksamhet:

Migränföreningens årsmöte ägde rum i våras och styrelse och revisorer är valda.

Då fortfarande stor osäkerhet råder angående smittoläget så avvaktar vi med att planera föreläsning och annan verksamhet med personliga möten. 

Styrelsemöten sker digitalt.

Under tiden fortsätter vi att på begäran sända ut Carl Dahlöfs faktabok om migrän.

Till hösten ser vi fram emot att kunna presentera vår nya bok som vi bett Emma Varkey att skriva.

I den får man god vägledning i hur man på bästa sätt hjälper barn och unga med migrän och huvudvärk att hantera och minska sina besvär.

Annons kommer här så snart den är klar.

Vi kommer att sända ett exemplar var till alla våra medlemmar i Västra Götalands län.

I övrigt kommer vi att tillämpa det utskicksförfarande som gäller för Carl Dahlöfs faktabok om migrän.

Se nedan på denna sida.

Härlig höst önskar

Styrelsen

 

YOGA MOT HUVUDVÄRK OCH MIGRÄN

Lärare: Per Söder

Se under fliken AKTUELLT

 

MIGRÄNBOKEN

författad av professor Carl G H Dahlöf

Finns att beställa från Migränföreningen i Västra Götalands län. 

Boken är utan kostnad för mottagaren.

Vänligen se längre ner på denna sida för mer detaljer om antal m.m.

E-post:  migran.goteborg@hotmail.com

Tel: 0702-31 77 14

Medlem eller ej medlem? Du är lika välkommen att beställa!

Hälsar styrelsen för Migränföreningen

 

Migränmottagning:

Ny migränmottagning har öppnat i Göteborg.

Dr. Jarl Ahlberg neurolog

Mottagning online.

Boka på telefon: 0703-08 18 75

Frikort gäller.

 

Arnold Chiarisjukdomen:

Har du frågor om Arnold Chiarisjukdomen är du välkommen att kontakta:

Arnold Chiariföreningen i Sverige

chiari@huvudvarksforbundet.se 

 

Hortons huvudvärk:

 - Hortonföreningen startar telefonlinje.

-  Folder om Hortons huvudvärk.

Se vidare under fliken "Aktuellt".

 

Rapport från:

SKOLSKÖTERSKORNAS KONGRESS

27-28/4 2017 på Svenska Mässan i Göteborg

Vi har nu från Migränföreningen i Västra Götalands län kunnat erbjuda "Migränboken" av Carl Dahlöf till landets samtliga skolsköterskor som varit på kongress i Göteborg.

Till vår glädje var intresset för "Migränboken" mycket stort och vi delade ut strax över 1000 böcker.

Mötet med en så engagerad yrkesgrupp var mycket givande för oss i föreningen.

 


MIGRÄNBOKEN

Till alla, medlemmmar och ej medlemmar, som är intresserade av att läsa och lära om migrän.

VÄLKOMMEN att kostnadsfritt beställa 1 exemplar av faktaboken, utgiven i augusti 2016:

"MIGRÄN - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING"

Författad av Carl Dahlöf Leg. läkare och professor

 

Beställningar av 1 exemplar:

Per mail:

migran.goteborg@hotmail.com

 

Per post:

Migränföreningen i Västra Götalands län

c/o Gunnel Mikaelsson

Ekebacksvägen 27

429 35 Kullavik

 

Vill Du beställa fler än 1 exemplar, vänligen se nedan om beställningar.

 

OM BESTÄLLNINGAR:

Sjukvårds- och utbildningsenheter kan kostnadsfritt beställa upp till 10 exemplar.

Ange önskat antal vid beställningen.

 

Privatpersoner, Huvudvärksförbundet och dess läns- och lokalföreningar kan beställa upp till 10 exemplar mot förskottsinbetalning av portokostnaden till:

Migränföreningen i Västra Götalands län

Postgironummer 21 26 25-8

 

1 bok utan kostnad

2 - 5 böcker = Aktuell portokostnad

6 - 10 böcker = Aktuell portokostnad

Ange önskat antal vid beställningen.

Ovanstående priser avser portokostnader för utskick och gäller tills vidare.

OBSERVERA! Boken får inte säljas, endast ges bort.

 

BESTÄLLNING PER POST:

Migränföreningen i Västra Götalands län

c/o Gunnel Mikaelsson

Ekebacksvägen 27

429 35 Kullavik

 

BESTÄLLNING PER MAIL:

migran.goteborg@hotmail.com

 

Namnbyte 

Svenska Migränförbundet, vår riksorganisation, har bytt namn till Huvudvärksförbundet.

Migränföreningen i Västra Götalands län behåller tills vidare sitt namn och övriga kontaktuppgifter.

Vårt fokus är: Migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk.

 

Om oss

Migränföreningen i Västra Götalands län uppmärksammar migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk.

Migränföreningen i Västra Götalands län är i sin verksamhet religiöst och partipolitiskt obunden.

1992 startade vi under namnet Migränföreningen i Göteborgs och Bohuslän.

1998 ombildade vi länsföreningen så att den kom att omfatta det då nybildade storlänet Västra Götalands län.

Sedan 2000 är länsföreningen medlemsförening i Funktionsrätt Västra Götaland f.d. HSO Västra Götaland.

Länsföreningens ekonomi består av organisationsstöd från Västra Götalandsregionen och del av medlemsintäkterna i vårt län.

Samtliga intäkter används till utåtriktad verksamhet i form av seriös informationsspridning om migrän och annan svår huvudvärk. 

Vi riktar oss till personer med migrän, utbildningsenheter samt till berörda myndigheter.

Våra aktiviteter och föreläsningar har fri entré och är öppna för allmänheten.

Länsföreningen sköts av styrelsens ledamöter och har auktoriserad revisor.

Allt arbete i länsföreningen sker på ideell bas.

Länsföreningen sänder, efter årsmötesbeslut, årligen ett bidrag till Hjärnfondens migränforskningskonto. 

Ordförande och kontaktperson är:

Gunnel Mikaelsson

mobil 0702-31 77 14

e-post migran.goteborg@hotmail.com

 

Vi välkomnar dig som önskar stödja vår verksamhet med ett medlemskap i Huvudvärksförbundet, du blir då automatiskt medlem i Migränföreningen i Västra Götalands län.

Årsavgiften är 220 kronor och ger dig medlemstidningen Huvudjournalen fyra gånger per år.

Familjemedlem på samma adress betalar 50 kronor.

Du som inte fyllt 30 år betalar 100 kronor per år.

Genom medlemskapet stödjer du också Hjärnfondens migränforskning.

För att bli medlem:

På hemsidan http://www.huvudvarksforbundet.se  kan du klicka på "Medlemskap" eller kontakta kansliet på telefon 08-120 797 60 alternativt via e-post kansliet@huvudvarksforbundet.se  .

  

Foldern HUVUDVÄRK? kan beställas från:

Migränföreningen i Västra Götalands län

Gunnel Mikaelsson

mobiltelefon nr. 0702-31 77 14

e-post migran.goteborg@hotmail.com

Foldern HUVUDVÄRK? kan också laddas ner från www.huvudvarksforbundet.se  under rubriken UNGDOMSHÄFTE